بطور خلاصه، طراحی گرافیک ، شامل انتقال پیغام از طریق بصری می باشد. در نتیجه، طرح بر اساس پیام، شکل و فرم خواهد گرفت.

بطور خلاصه، طراحی گرافیک ، شامل انتقال پیغام از طریق بصری می باشد. در نتیجه، طرح بر اساس پیام، شکل و فرم خواهد گرفت.

هر برند یا سازمان برای حضور در بازار رقابت نیاز اساسی به طراحی گرافیک تبلیغاتی دارد.
طراحی گرافیک با ترکیبی از حروف،تصویر،رنگ و کلمات ارتباطی بصری با مخاطب ایجاد می کند و با کنار هم قرار دادن چندین هنر انتقال پیام را روان تر و دلنشین تر میکند.
دلایلی که ما را ملزم به طراحی گرافیک میکند این است که با طراحی درست و خلاقانه میتوانیم به برند سازمان خود هویت بصری داده ، فروش خود را افزایش دهیم،در مخاطب حس اعتماد ایجاد کنیم،با المان های گرافیکی پیام برند را انتقال دهیم و همچنین با جذاب تر کردن بصری محتوا،مخاطب را بیشتر و راحت تر متقاعد کنیم

نمونه کارها