در واقع یک کمپین تبلیغاتی مجموعه ای از برنامه های مستقل اما هماهنگ است که تمام حوزه های تبلیغاتی، رسانه ای، پیشبردی و روابط عمومی در مورد یک کالا، خدمت یا بنگاه اقتصادی را در رسانه های مختلف صوتی، تصویری، چاپی و محیطی پوشش می دهد.

صاحبان مشاغل در جهت ارتقای کسب و کار خود به سمت تبلیغات گرایش پیدا میکنند.
این تبلیغات میتواند از بیلبورد و تیزر و شبکه های اجتماعی باشد تا تلویزیون و شبکه های ماهواره ای که هر فردی برای پیدا کردن مخاطب هدف خود بر اساس بودجه و نوع کسب و کارش این رسانه ها را انتخاب میکند.
این روزها کمپین تبلیغاتی را زیاد میشنویم،کمپین تبلیغاتی یا کارزار تبلیغاتی در اصل به فعالیتهایی گفته میشود که مخاطبان بیشتری را برای نزدیک شدن به هدف تبلیغات با پیامی دقیق و بودجه و زمانی مناسب ترغیب کند.
پایه های کمپین تبلیغاتی بر اساس ۵ اصل است که عبارتند از:
۱.هدف
۲.بودجه
۳.پیام
۴.رسانه مورد استفاده
۵.ارزیابی اثر بخش
که این پارامترها این کمپین را از تبلیغ ساده یا مناسبتی جدا میکند.
در تقدم این پنج مورد برای تبلیغات زیاد بحث میشود و هر شرکت بسته به شرایط خود و مشتری یک مورد را مقدم میشمارد.
شرکت های تبلیغاتی همه یا برخی از پارامترها را جزو هدف گذاری قرار میدهند که باید به این نکته توجه کنند که اهداف تبلیغات باید قابل اندازه گیری باشد که بتوان در پایان کار میزان اثر گذاری را سنجید.
در قدم بعدی برای اتلاف نشدن بودجه باید بازار هدف را مشخص کرد.بخش بندی بازار هدف از نظر محدوده ی جغرافیایی ،مخاطب و نظایر این ها تقسیم میشود که با شناخت کامل بازار هدف اثر بخشی بسیار بالا میرود.

میتوان گفت انتقال پیام یکی از مهمترین بخش های کمپین تبلیغاتی است،پیام باید کاملا ساده باشد تا باعث گیج شدن مخاطب نشود و شما را از هدف تبلیغاتی دور نکند و از طرفی باید در یک تبلیغ درباره ی یک مزیت صحبت شود ،ارسال پیام های متعدد در یک برنامه ی تبلیغاتی نتیجه عکس میدهد.

در مرحله بعد انتخاب نوع رسانه است که با شناخت دقیق بازار هدف و خدمات مورد نظر ،رسانه ای انتخاب میشود که بالاترین بازدهی را داشته باشد.
و اما چالش برانگیزترین مرحله تصمیم گیری،مشخص کردن بودجه است که شرکت های تبلیغاتی با توجه به مسائل مختلف تعیین میکنند و با مشخص کردن یک برنامه اجرایی که در ان جزئیات اجرایی مشخص شده است کار را اغاز می کنند.

نمونه کارها