رتبه وبسایت شما در نتایج جستجو رابطه مستقیمی با میزان  فروش و ارائه خدمات شما دارد…

هدف تمامی کسب و کارهایی که وبسایت دارند دیده شدن توسط کاربران بیشتر برای فروش محصول و ارائه خدمات بیشتر است ، برای رسیدن به این هدف باید وبسایت بهینه سازی شود.
موتورهای جستجو و از هم مهم تر گوگل,الگوریتم هایی دارند که با درنظر گرفتن ان ها میتوان رتبه بهتری در نتایج کسب کرد و ترافیک سایت را و به دنبال ان راندمان کارمان را افزایش دهیم .
استفاده از کلمات کلیدی ,نوع و طراحی سایت و لینک هایی که از سایت های دیگر به سایت ما داده می شود بخشی از کارهایی است که برای دیده شدن توسط گوگل به کار میبریم.
یکی دیگر از این عوامل که نقش مهمی هم در سئو دارد محتوای مفید و کاربردی است که باید طوری ساخته شود که کاربر از مطالعه ی ان لذت ببرد.
در اصل سئو کردن سایت کاری تخصصی است که حدودا 2 تا 6 ماه طول میکشد که با توجه به عوامل مختلف ثابت نیست ولی باید پیوسته سایت را بهینه کرد و این فرایند همیشگی است چرا که الگوریتم های گوگل برای بهینه سازی تغییر می کند و باید ساختار و معماری سایت را به روز رسانی کنیم.

نمونه کارها